Online Sales Team

WONG HO KAN
黃浩勤 „€
56666621

個人簡介

大家好,我係Ken。於2017年代表公司奪得DSA傑出銷售員。我之前既職業都係電訊業,因為我鍾意工作具挑戰性之餘,可以有更多同客戶溝通的機會,我喜歡幫助客戶度身訂造計劃同埋解決不同疑難,過程中自己亦獲益良多,希望能為你服務。

最新優惠