Online Sales Team

DUAN QING QING(HEBE)
段清清 „€
55403538

個人簡介

Hi,大家好! 我係Hebe Duan, 我鍾意係屋企煲韓劇睇綜藝節目, NowTV既節目岩曬大家,睇英超西甲,電影,綜藝,快D搵我登記喇!

最新優惠