Girls’ Talk - 愛情開箱 第79集 -無分你我

Girls’ Talk - 愛情開箱 第79集 -無分你我

今集Girls會分享大量嘔心內容,觀眾請注意!情侶們拍拖時間越耐,自然就會無分你我,好多嘢都可以同對方分享。家媛、Yoshi、寶欣、Vivian就會Battle一吓佢哋同另一半嘅故事。
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 PG
相關節目
Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

兩個人一張床,大家會聯想到啲咩呢?喂!唔係呀!絕對唔係你哋個腦嗰啲呀!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

古語有云:「女子無才便是德!」女仔好似蠢蠢地就可愛啲,得人鐘意啲。女仔們喺男朋友面前有時都會扮吓蠢、扮吓可愛。但點不知原來呢班Girls暗地裡其實係覺得男朋友先係蠢嗰個!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

現代人對電話多過對人,拍拖當然都唔例外!而加啲情侶談情說愛當然都要係對住部電話啦!平時聽班Girls口述佢哋嘅愛情故事,今集就等我哋睇吓家媛、Daisy、Crystal、Asha平時同另一半嘅Message,睇吓有幾Sweet啦!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第83集 -公開戀情

Girls’ Talk - 愛情開箱 第83集 -公開戀情

有啲人拍拖鐘意同全世界分享,有啲人就鐘意靜靜地兩個人知就得。究竟家媛、Hailey、蓮妹、Renee又分別係屬於咩類型?佢哋又各自有啲咩公開戀情嘅原因同準則呢?咁保護戀情又係咪有咩不快回憶呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第82集 -貪玩的阿強

Girls’ Talk - 愛情開箱 第82集 -貪玩的阿強

今次上嚟「愛情告解室」嘅阿強自覺以前玩得太癲,好煩惱唔知應唔應該同女朋友坦白過去嘅自己。之但係,佢一開口就不停被娟姐、Daisy 、Asha、家媛「鄙視」!究竟點解呢?唔通呢位阿強真係壞到咁不可饒恕?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第81集 -M痛指南

Girls’ Talk - 愛情開箱 第81集 -M痛指南

哇!咩事家媛、Crystal、Daisy、Asha個個面青口唇白好似就死咁呀?佢哋唔係萬聖節扮鬼,只係M-Come,但都足以嚇到啲男朋友死死吓!因為每次當女朋友M-Come,啲男朋友就好似做咩都錯,講咩都會激嬲女朋友咁!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第80集 -賤男控訴

Girls’ Talk - 愛情開箱 第80集 -賤男控訴

一世人流流長,總會遇到幾個賤男!家媛、Yoshi、寶欣、可盈就要大控訴佢哋遇過嘅賤男!但係點解最後一班Girls會一致裁定法官Suzuki先係賤男呢?究竟Suzuki講咗啲咩令到一班Girls咁嬲嬲豬呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第78集 -長輩催婚

Girls’ Talk - 愛情開箱 第78集 -長輩催婚

又到軍機處,一班Girls圍埋解決吓啲感情難題嘅時間。但今次要幫手嘅,竟然係無拍拖嘅娟姐?原來佢畀嫲嫲催佢結婚!Hailey、家媛、蓮妹又有咩提議可以畀到娟姐呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第77集 -廿四孝GF

Girls’ Talk - 愛情開箱 第77集 -廿四孝GF

呢班Girls平時講嘢大大聲,唔知佢哋私下對住男朋友又會唔會變晒樣,變得好溫柔體貼呢?Vivian,家媛,Yoshi,可盈就自認係廿四孝女朋友,佢哋自己互相票選,揀出一個票數最高嘅「廿四孝女朋友」,唔知個賽果同你哋嘅心水又一唔一樣呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第76集 -難搞親戚

Girls’ Talk - 愛情開箱 第76集 -難搞親戚

中秋節,相信大家都要去另一半屋企做吓節、食吓飯。除咗有月餅食、有燈籠玩之外,少不了就當然係一班「難搞親戚」!Vivian、家媛、Yoshi、寶欣就要控訴吓自己遇過咩麻煩親戚。

Girls’ Talk - 愛情開箱 第75集 -患難見真情

Girls’ Talk - 愛情開箱 第75集 -患難見真情

韓劇例牌情節:男女主角其中一方患絕症,然後經歷一段生死之戀。這些劇情,如果真的發生在你身上,如果你另一半不幸身患不治之症,你會點呢?啋!講埋啲唔吉利嘢!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第74集 -裸聊

Girls’ Talk - 愛情開箱 第74集 -裸聊

「愛情開箱」又有新嘢玩,「愛情告解室」!每次都有唔同主角上嚟告解吓自己喺感情路上做過嘅糊塗事。今次嘅主角就細說自己拍拖期間玩裸聊嘅故事,一班Girls聽到皺晒眉頭!