Girls’ Talk - 愛情開箱 第90集 -兄弟姊妹團安全感

Girls’ Talk - 愛情開箱 第90集 -兄弟姊妹團安全感

安全感係十個女仔,十個都追求嘅嘢!但男仔嘅角度去睇,就好似點做都唔夠,女朋友永遠都唔放心。今次告解室嘅主角阿強都面對同樣問題!娟姐、家媛、Asha、Yoshi又會畀到啲咩意見阿強呢?
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 PG
相關節目
Girls’ Talk - 愛情開箱 第94集 -去男朋友屋企拜年

Girls’ Talk - 愛情開箱 第94集 -去男朋友屋企拜年

新一年最頭痕嘅不外乎要去男朋友屋企拜年,有多啲利是收就故然好啦,但一諗到要送咩俾未來老爺奶奶就真係好煩惱!中秋都係諗下送咩牌子嘅月餅,但年貨有咁多種,真係唔識揀!不過你嘅煩惱我哋都有,不如睇下班girls揀咩,可能都俾到啲諗法你㗎!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第93集 -痴身

Girls’ Talk - 愛情開箱 第93集 -痴身

喺搜尋引擎中打「痴身」兩個字,只係頭一版嘅搜尋結果,就有超過一半嘅標題係討論緊痴身好定係獨立好……究竟痴身係愛你嘅表現?定係唔信你嘅表現?你哋又可唔可以喺班Girls 身上搵到自己嘅痴身表現呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第92集 -分手原因

Girls’ Talk - 愛情開箱 第92集 -分手原因

有啲女仔總係好喜歡同啲閨蜜訴苦,話自己拍拖有幾唔開心,有幾想分手。但次次都係得個講字,又唔係真係會分手喎!究竟係啲咩原因令大家想分手,又有啲咩令到分手前會卻步呢?討論呢個咁沉重嘅問題,就等我哋玩個輕鬆啲嘅遊戲去帶出啦!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第91集 -兄弟姊妹團

Girls’ Talk - 愛情開箱 第91集 -兄弟姊妹團

Girls之中有幾位都做咗人妻,或者準備做人妻啦!結婚當然唔少得兄弟姊妹團啦!有唔少情緣都係源自做好朋友嘅兄弟姊妹開始嘅!娟姐、家媛、Yoshi、阿Gi又有無相關嘅經驗呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第89集 -BF送大禮

Girls’ Talk - 愛情開箱 第89集 -BF送大禮

又到聖誕!又到聖誕!聖誕禮物當然唔少得啦!所以製作組就同幾位BF去咗買禮物畀一班Girls!呢班BF相當有心思,揀咗啲靚靚睡衣送畀家媛、Yoshi、Takco,究竟佢哋有無默契,估唔估到邊件係BF買畀自己呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第88集 -鴛鴦戲水

Girls’ Talk - 愛情開箱 第88集 -鴛鴦戲水

香港地方淺窄,未必個個屋企都有浴缸,所以唔少人都好鐘意去旅行嘅時候喺酒店浸浴!家媛、娟姐、Takco都唔例外,但yoshi就話接受唔到喎!究竟聽完3位Girls嘅浸浴故事,會唔會令Yoshi都改變主意想試下呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第87集 -抄牌

Girls’ Talk - 愛情開箱 第87集 -抄牌

窈窕淑女,君子好求!我哋一班Girls當然都唔例外,大把被人「抄牌」嘅經驗。家媛、娟姐、Vivian、Takco就分享佢哋抄人牌同被抄牌嘅經驗,聽講仲有Girl被抄牌時引起群眾不滿喎!究竟係邊個咁勁呢?

Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

Girls’ Talk - 愛情開箱 第86集 -同床共枕

兩個人一張床,大家會聯想到啲咩呢?喂!唔係呀!絕對唔係你哋個腦嗰啲呀!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

Girls’ Talk - 愛情開箱 第85集 -我的笨男友

古語有云:「女子無才便是德!」女仔好似蠢蠢地就可愛啲,得人鐘意啲。女仔們喺男朋友面前有時都會扮吓蠢、扮吓可愛。但點不知原來呢班Girls暗地裡其實係覺得男朋友先係蠢嗰個!

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

Girls’ Talk - 愛情開箱 第84集 -Sweet Sweet Message

現代人對電話多過對人,拍拖當然都唔例外!而加啲情侶談情說愛當然都要係對住部電話啦!平時聽班Girls口述佢哋嘅愛情故事,今集就等我哋睇吓家媛、Daisy、Crystal、Asha平時同另一半嘅Message,睇吓有幾Sweet啦!