Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第15集 -約旦佩特拉古城

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第15集 -約旦佩特拉古城

嘉賓波波繼續帶我哋豁出去漫遊,今次入到約旦嘅佩特拉古城入面,睇吓呢個曾經俾人遺忘咗嘅地方有幾咁靚幾咁壯觀。波波又會教你如果鍾意咗個當地人應該點做呢?
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 G
相關節目
Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第20集 -北非摩洛哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第20集 -北非摩洛哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有旅遊達人Kanya帶我哋遊走北非摩洛哥。喺摩洛哥,通街都係小明?喺沙漠又會做到啲冇人覺得會做到嘅嘢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去北非摩洛哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第19集 -墨西哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第19集 -墨西哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋繼續有旅遊達人Alison帶我哋去遊走墨西哥。喺墨西哥,通街都會見到紙紮公仔?去到墨西哥,有樣七種顏色嘅嘢一定要搵齊?到或係乜東東?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去墨西哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第18集 -墨西哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第18集 -墨西哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有旅遊達人Alison帶我哋去遊走墨西哥。墨西哥有個建築物新潮到爆?教堂入面會發生啲你估都估唔到嘅事?想知呢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去墨西哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第17集 -非洲納米比亞

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第17集 -非洲納米比亞

今次我哋有繼續有喺非洲納米比亞動物保育中心入面做緊義工嘅旅遊達人Riki做嘉賓。去納米比亞動物保育中心真係唔係想像中咁易,仲會有生命危險咁驚?嚟﹗豁出去漫遊,一齊去非洲搵動物啦﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第16集 -非洲

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第16集 -非洲

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有喺非洲納米比亞動物保育中心入面做緊義工嘅旅遊達人Riki做嘉賓。呢個非洲國家有咩禁忌?Riki又喺保育中心入面見到啲咩恐怖嘢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊去非洲望望。

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第14集 -中東約旦

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第14集 -中東約旦

今集Girls’ Talk - 豁出去漫遊,我哋有之前同我哋share古巴旅遊經驗嘅嘉賓波波。今次波波遠喺中東約旦同我哋連線傾偈。聽講波波身處緊嘅約旦嗰幾日人心惶惶,到底有咩事發生?

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第13集 -庫爾德區

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第13集 -庫爾德區

今集Girls’ Talk - 豁出去漫遊,旅遊達人Kaka同我哋share中東國家伊朗入面嘅庫爾德區。庫爾德區同其他伊朗地區有幾唔同?庫爾德人真係世界上最好客嘅民族?嚟﹗Girls’ Talk - 豁出去漫遊,伊朗庫爾德區。

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第12集 -伊朗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第12集 -伊朗

今次旅遊達人Kaka繼續帶我哋探索中東國家伊朗。今次簡直係文化衝擊,話你知伊朗不為人知嘅一面﹗Girls’ Talk - 豁出去漫遊,繼續遊走伊朗。

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第11集 -伊朗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第11集 -伊朗

今集Girls’ Talk - 豁出去漫遊,旅遊達人Kaka帶我哋去中東國家伊朗。呢個被人叫做新邪惡軸心嘅國家,到底係唔係真係咁邪惡?遊客未落機已經要入鄉隨俗?到底係咩鄉咩俗?Girls’ Talk - 豁出去漫遊,降落伊朗。

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第10集 -不丹

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第10集 -不丹

上星期Girls’ Talk - 豁出去漫遊,旅遊達人Beatrice話俾我哋知快樂國度不丹不為人所知嘅一面。今次,Beatrice竟然喺不丹搵到同香港有關嘅嘢,仲同大人物心目中嘅大人物有交集?

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第9集 -強制跟團

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第9集 -強制跟團