Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第18集 -墨西哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第18集 -墨西哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有旅遊達人Alison帶我哋去遊走墨西哥。墨西哥有個建築物新潮到爆?教堂入面會發生啲你估都估唔到嘅事?想知呢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去墨西哥﹗
分類 清談節目
語言 粵語
字幕 中文
片長 15.0 分鐘
節目級別 G
相關節目
Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第27集 -法國

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第27集 -法國

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊有旅遊達人Alfee帶我哋走入法國浪漫之都巴黎。法國男仔會自備一抽形容詞準備隨時讚女仔?當地嘅膠袋係遊客恩物?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走入浪漫巴黎﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第26集 -美國東岸(II)

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第26集 -美國東岸(II)

Girls’ Talk - 豁出去漫遊繼續有旅遊達人阿毛帶我哋探索美國東岸。喺美國嘅公園入面警察會特別警覺?喺亞特蘭大,的士司機周身都係刀?嚟﹗豁出去漫遊,美國東岸第二擊﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第25集 -美國東岸(I)

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第25集 -美國東岸(I)

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊有旅遊達人阿毛帶我哋遊走美國東岸。入到美國餐廳有樣嘢係必備?睇全芝加哥最靚嘅夜景要入廁所?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去美國東岸﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第24集 -北韓III

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第24集 -北韓III

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊有旅遊達人查花帶我哋三走神秘國家北韓。喺北韓竟然有得食西餐?仲有主題樂園玩?你敢唔敢玩先?嚟﹗豁出去漫遊,一齊三闖神秘北韓﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第23集 -北韓 II

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第23集 -北韓 II

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊繼續有旅遊達人查花帶我哋遊走神秘國家北韓。北韓馬路上最重要嘅到底係咩?同當地居民嘅第一類接觸,會有咩後果?又嚟﹗豁出去漫遊,一齊再闖神秘北韓﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第22集 -北韓 I

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第22集 -北韓 I

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊有旅遊達人查花帶我哋走入神秘國家北韓。查花一入北韓國境就有發生?同行團友大搖大擺著住件南韓牌子衫行嚟行去?不得了呀。嚟﹗豁出去漫遊,一齊進入神秘北韓﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第21集 -北非摩洛哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第21集 -北非摩洛哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊繼續有旅遊達人Kanya帶我哋去北非摩洛哥。摩洛哥好出名嘅堅果油原來同當地嘅羊關係密切?Kanya仲俾個好人請食飯請足三日?嚟﹗豁出去漫遊,一齊遊走北非摩洛哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第20集 -北非摩洛哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第20集 -北非摩洛哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有旅遊達人Kanya帶我哋遊走北非摩洛哥。喺摩洛哥,通街都係小明?喺沙漠又會做到啲冇人覺得會做到嘅嘢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去北非摩洛哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第19集 -墨西哥

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第19集 -墨西哥

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋繼續有旅遊達人Alison帶我哋去遊走墨西哥。喺墨西哥,通街都會見到紙紮公仔?去到墨西哥,有樣七種顏色嘅嘢一定要搵齊?到或係乜東東?嚟﹗豁出去漫遊,一齊走去墨西哥﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第17集 -非洲納米比亞

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第17集 -非洲納米比亞

今次我哋有繼續有喺非洲納米比亞動物保育中心入面做緊義工嘅旅遊達人Riki做嘉賓。去納米比亞動物保育中心真係唔係想像中咁易,仲會有生命危險咁驚?嚟﹗豁出去漫遊,一齊去非洲搵動物啦﹗

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第16集 -非洲

Girls’ Talk - 豁出去漫遊 第16集 -非洲

今次Girls’ Talk - 豁出去漫遊我哋有喺非洲納米比亞動物保育中心入面做緊義工嘅旅遊達人Riki做嘉賓。呢個非洲國家有咩禁忌?Riki又喺保育中心入面見到啲咩恐怖嘢?嚟﹗豁出去漫遊,一齊去非洲望望。